Här kan du stödja vaccinforskningen

Om en botande allergibehandling skulle vara lättillgänglig, ofarlig och billig riskerar flera stora läkemedelsbolag minskad försäljning av symptomlindrande preparat. Av förklarliga skäl är därför viljan att stödja utvecklingen av botande behandling begränsad.

För att forskningen i slutändan skall bli tillgänglig för patient krävs att ett företag tar fram produkter som kan komma till allmän användning. Ett av Medi-Tec's viktigaste mål är att bidra till framtagandet av botande behandling/vaccin mot pälsdjursallergi och vi har ett starkt engagemang för att det också blir en behandling tillgänglig för allmänheten.

Under de närmaste åren behövs stora medel för att genomföra kliniska prövningar och utvärderingar baserat på det framtagna vaccinet. Detta gör finansiering av forskningen till en kritisk del i de ambitioner Medi-Tec och Hans Grönlunds forskargrupp Terapeutisk Immundesign har. Forskningsmedel kommer huvudsakligen från anslag som kontinuerligt måste sökas ifrån fonder och andra välvilliga aktörer. Ansökningarna täcker begränsade perioder och är ofta mycket omfattande vilket gör att en stor del av forskarnas tid tyvärr ägnas åt att söka medel. Tid som hade kunnat gå till att driva forskningen framåt.

Det är många som har hört av sig till oss och som vill bidra till forskningen och till att ett botemedel mot pälsdjursallergi skall bli verklighet. Vi har därför bestämt oss för att underlätta för bidragsgivare genom att informera om de enkla kanaler man kan använda för donationer/gåvor. Vill du hjälpa till och bidra till forskningen kan du göra det på två sätt. Antingen direkt till forskargruppen på Karolinska Institutet eller via Medi-Tec's donationskonto. Oavsett vilket alternativ du väljer, går donationen oavkortat till Hans Grönlunds forskargrupp Terapeutisk Immundesign för arbetet med att ta fram ett pälsdjursvaccin.

Via Karolinska Institutets gåvokonto

Ange som ändamål
"pälsvaccin"

Gåvor inom Sverige
Betala in önskat belopp på Karolinska Institutets bankgirokonto 5310-6217.

Gåvor från utlandet, samt vidare information om gåvor till forskningen. 
Se länk till KI:s gåvosida  https://ki.se/samverkan/sa-kan-du-ge-en-gava-till-ki

Via Medi-Tec's donationskonto

Ange som ändamål
"pälsvaccin"

Bankens adress
Handelsbanken Lidingö. Friggavägen 22, Box 1216, 18124 LIDINGÖ

Kontouppgifter
Clearingnummer: 6152
Kontonummer: 855 823 798 

Uppföljning och kontroll kan göras när som helst.
Kontaktperson Margaretha Wallin
Tel: 08- 661 07 77
E-mail: margaretha.wallin@rko.se

Medi-Tec´s Swish-konto specifikt för pälsdjursvaccin

Swish-nummer: 1233396132