Du är här

Utmanaren som vill hjälpa alla pälsdjursallergiker

Medi-Tec är inget vanligt företag. Medi-Tec är utmanaren vars visioner och mål ratas av läkemedelsindustrin. Tillsammans med världsledande forskare arbetar vi för att utveckla ett botemedel mot pälsdjursallergi. Men vi nöjer oss inte med ett botemedel, vi vill hjälpa så många som möjligt redan nu.

Utifrån vår forskning och djupa förståelse för sambanden mellan allergier och allergen, kan vi utveckla produkter och dela med oss av våra kunskaper för att hjälpa fler pälsdjursallergiker.

Världsledande forskarteam

Medi-Tecs forskningsteam är världsledande inom pälsdjursallergi och allergener. Till vår hjälp har vi skickliga veterinärer, dermatologer och andra framstående forskare inom miljö och medicin. Dessutom etablerar vi ständigt nya samarbeten och fördjupar befintliga.

Lösningar för både djur och människa

Vår kunskap använder vi för att utveckla ett botemedel mot pälsdjursallergi. Vi försöker också hitta nya vägar att undvika allergier genom att ta fram tester och allergenminskande produkter. Djurvänliga produkter som vårdar huden, dess välmående har stor betydelse för allergenutsöndringen.

Så får vi mindre mängd allergener i samhället

Genom att använda våra allergenminskande produkter får inte bara enskilda allergiker med hund, katt eller häst hjälp med sin allergi. Den totala mängden allergen minskar också i vårt samhälle, vilket hjälper ett större antal pälsdjursallergiker.

Vi forskar och bygger kunskap om:

  •  Var och hur vi hittar de minst allergiframkallande djuren.
  •  Hur vi  kan minska mängden allergen som djuren avger genom valet av kost, skötsel, kastrering etc.
  •  Hur djurens olika sjukdomar inverkar på deras allergenutsöndring.
  •  Djurens fysiologi och de mekanismer som påverkar allergenutsöndringen hos hundar, katter och hästar.

Medi-Tecs mission:

Att hjälpa pälsdjursallergiker över hela världen att minimera sina allergibesvär och kunna leva ett friare liv. Det innebär att vi:

  • Hjälper pälsdjursallergiker att röra sig friare i olika miljöer.
  • Hjälper djurägare att röra sig friare i olika miljöer.
  • Gör det möjligt för fler att skaffa hund, katt eller häst.
  • Hjälper allergiker med familj att kunna behålla husdjur.

Medi-Tecs mål:

En helt ny och effektivare typ av immunterapi – ett vaccin som botar pälsdjursallergi permanent.