Du är här

Vaccin mot pälsdjursallergi

Att behandla pälsdjursallergi är komplicerat. Och färre än 5 procent väljer traditionell immunterapi. Nu satsar Medi-Tec på att effektivisera tekniken samt förbättra komponenterna i vaccinet. Vi skapar en ny och revolutionerande behandling som bara kräver några få stick. När vi fått tillräckliga medel för att utföra vårt arbete, tar det fem år innan vi kan göra vaccinet tillgängligt för pälsdjursallergiker.

Genom nya tekniker kan Medi-Tec minska antalet injektioner för att patienten enklare och snabbare ska nå immunitet. Tre sprutor tas med cirka en månads mellanrum och därefter följer en fjärde spruta längre fram. Sen ska allergikern vara botad.

Fördelarna med syntetiskt framställda allergen 

Medi-Tecs alternativ till den nuvarande behandlingen med pälsextrakt är att använda sig av syntetiskt framställda allergen, så kallade rekombinanta allergen25. De framställs på konstgjord väg i laboratorier. Syntetiska allergen imiterar de naturliga allergenernas egenskaper. Med hjälp av biotekniska metoder vill vi standardisera allergenerna.

Kontroll på vaccindosen

Samtliga sex kända allergen hos hund har kunnat framställas på konstgjord väg. Därigenom blir både diagnostiken och behandlingen mycket effektivare. Fördelen med att bara använda rekombinanta allergen är bland annat att vi får bra kontroll på innehållet, vilket ökar effektiviteten och minskar biverkningarna i vaccindosen.

Botemedel mot kattallergi

Hans Grönlund, docent och forskningsgruppledare på Karolinska Institutet, har tidigare lyckats ta fram ett botemedel mot kattallergi. Tillsammans med kollegor hittade han ett helt nytt sätt att framställa det kattallergen som de flesta reagerar mot. Dessutom förnyade han metoden för injiceringen så att det blev möjligt att göra den direkt i lymfkörteln. På så sätt kunde kattallergi botas med tre enkla injektioner. Företaget som köpte patentet misslyckades dock med den kostsamma uppgiften att få ut botemedlet på marknaden.

Vaccin mot katt-, hund- och hästallergi

Hans Grönlund som arbetar med forskningen bakom det nya botemedlet menar att omfattande tester tar tid. Men denna gång gäller det inte bara kattallergi, även häst- och hundallergikerna ska få hjälp eftersom efterfrågan på hund och hästvaccinationer är stor. Här har den vetenskapliga dokumentationen varit bristfällig och den kliniska erfarenheten av behandlingarna har skiftat. Trots denna utmaning är målet ett vaccin mot pälsdjursallergi inom fem år.