Du är här

30-60 injektioner under minst tre års tid

Den som vill bli fri från hundallergi får i dag genomgå en lång och krävande behandling med risk för biverkningar. En behandling som inte garanterar att patienten blir botad. Det beror på att metoderna är osäkra samt att det är svårt att diagnosticera hundallergi. Det är faktiskt slumpen som avgör om en person blir immuniserad.

En hundallergiker som vill bli allergifri får i dag genomgå immunterapi eller hyposensibilisering. Det är en behandling som innebär att man förebygger uppkomsten av allergiska symptom genom att långsamt vänja kroppen vid allergen. Det innebär regelbunden kontakt med sjukvården och 30- 60 injektioner under minst tre års tid. 

Traditionell immunterapi – inga garantier för att bli frisk

Att dagens immunterapi är så osäker beror på att man använder pälsextrakt från det djur man vill behandla mot. Metoden har varit ganska framgångsrik vid kattallergi. Kattextrakten innehåller nämligen relativt höga halter av allergenet Fel d 1 och de flesta kattallergiker reagerar mot just det allergenet. Hundextrakt innehåller däremot mycket låga och varierande nivåer av allergen. 

Svårt att diagnosticera hundallergi26,27 

Av denna anledning fungerar immunterapi med pälsextrakt från hund ofta dåligt. Hundar utsöndrar olika allergen i olika koncentration och allergenutsöndringen skiljer sig mer mellan individer än mellan olika hundraser. Att hundallergiker får så varierande reaktioner mot olika allergen försvårar alltså både diagnostiken och behandlingen. 

Slumpen avgör om patienten blir immuniserad

På grund av att kompositionen och koncentrationen av allergen varken är standardiserade eller angivna på preparaten, kan injektioner mot hundallergi innehålla otillräckliga mängder av vissa allergen. Då blir patienten inte tillräckligt behandlad. Det beror helt enkelt på vilka hundar man använt sig av vid rening av hundens päls. Med andra ord avgör slumpen om innehållet i allergen-mixen är tillräcklig.

Den senaste vetenskapliga publikationen i tidskriften Allergy finns att läsa här.